Trung tâm sửa chữa

Trung Tâm Xây Dựng Chống Thấm Dột 

Cơ Sở 1: 165 Cầu Giấy                  Cơ Sở 5  : 101 Láng Hạ

Cơ Sở 2:  668 Lạc Long Quân       Cơ Sở 6 : 95 Chùa Bộc

Cơ Sở 3: 569 Đê la Thành             Cơ Sở 7 : 435 Nguyễn Trãi

Cơ Sở 4: 118 Nguyễn Văn Cừ       Cơ Sở 8 : 66 Lò Đúc

SĐT: 0982 236 066 - 0984 969 568